STOWARZYSZENIE RODZIN CHORYCH NA ZESPÓŁ MARFANA
ORAZ NA INNE ZESPOŁY UWARUNKOWANE GENETYCZNIE
"POMÓŻMY NASZYM DZIECIOM"

Darowizna przelew Online

Podaruj wsparcie Podopiecznym przez nasze konto

Przelew bankowy online Przelewy24.pl
Przelew bankowy online PayPal

Tytuł wpłaty:

Uwagi:

Kwota:

Dziękujemy Państwu za wszystkie wpłaty!